Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Uitgave. 's-Gravenhage 1888.

Tweede ld. Id. 1892.

Derde ld. Id. 1897.

6. Statistiek van den Handel en Scheepvaart in het Koningrijk der Nederlanden.

1846—1895.

's-Gravenhage.

7. Koninkrijk der Nederlanden. Statistiek van den In-, Uiten Doorvoer.

1877—1899 2de gedeelte.

's-Gravenhage.

N.B. 1881 ontbreekt.

8. Statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden. Staten van de in-, uit- en doorgevoerde voornaamste handelsartikelen, v/m 1896 t/m heden.

's-Gravenhage.

N.B. Van 1896 ontbreken Februari, v/m April t/m Juli.

9. Verslag over de Zeevisscherijen.

's-Gravenhage 1854.

10. Verslag omtrent den Staat der Nederlandsche Zeevisscherijen. v/m 1857 t/m 1899.

's-Gravenhage.

N.B. ontbreekt 1877.

11. HOEK (Dr. P. P. C.). Rapport over de visscherij in de Zuiderzee. (Behoort bij het verslag over 1889).

's-Gravenhage 1890.

12. Verslag van den Landbouw in Nederland. Opgemaakt op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken. 1851—1898.

• 's-Gravenhage.

13. Als voren.

Grootte der gronden tijdens de invoering van het Kadaster, 's Gravenhage 1875.

14. Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den Landbouw in Nederland, ingesteld door de Landbouwcommissie, benoemd bij Kon. Besl. van 18 September 1886 No. 28. 4 Dl. (Zie Landbouw sub 37).

's-Gravenhage 1890.

15. Verzameling van adviezen door de Landbouwcommissie, ingesteld bij K. B. van 18 September 1886, No. 28, aan de regeering uitgebracht, voor zoover deze in de ver-

Sluiten