Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■26. Idem Overjjsel.

1831—1833. 1837, 1840, 1841, 1843—1846, 1851, 1853,1854,

1856—1899.

27. Idem Gelderland.

1847, 1848, 1850—1899.

Arnhem.

N.B. Ontbreekt 1889 en 1893.

28. Idem Utrecht.

1847—1899.

Utrecht,

29. Idem Noord-Holland.

1847—1850, 1852—1899.

Haarlem.

30. Idem Zuid-Holland.

1850—1899.

's-Gravenhage.

31. Idem Zeeland.

1838—1846, 1851—1899.

Middelburg.

N.B. Ontbreekt over 1859.

32. Idem Noord-Brabant.

1847—1899.

33. Idem van het Hertogdom Limburg.

1849, 1858—1887.

34. Idem Limburg.

1888—1899.

35. ALSTORPHIUS GREYELINK (Me.. W. P.). Statistiek van de provincie Drenthe, voornamelijk uit liet oogpunt van Nijverheid en Volkswelvaart; met opgave der hoofdmiddelen ter opbeuring van dat gewest.

Assen 1840.

36. Statistieke beschrijving van Gelderland.

Uitgegeven door de Commissie van Landbouw in dat gewest. Arnhem 1826.

37. HEUYEN (G. van). Jaarboekje voor de provincie Gelderland, ten dienste der gemeente-, dijk-, waterschap- en andere beheeren voor het jaar 1878.

Arnhem.

38. Uitkomsten der vierde tienjarige Volkstelling in liet Koninkrijk der Nederlanden op den Een en Dertigsten December 1859.

Sluiten