Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tellingen, op uitnoodiging van den Minister van Binnenlandsche zaken bewerkt door de Centrale Commissie voor de Statistiek.

's-Gravenhage 1895.

45a. Statistiek van de loop der bevolking van Nederland.

Uitgegeven door het Departement van Binnenlandsche Zaken.

1875, 1878—1897.

's-Gravenhage 1897.

46. Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje. 1849—1866.

Amsterdam.

N.B. 1859 ontbreekt.

47. Statistisch Jaarboekje voor het Koningrijk der Nederlanden. Uitgegeven door het Departement van Binnenlandsche Zaken.

i—xv Jaargang. 1851—1868.

's-Gravenhage.

48. Bijdragon tot de algemeene Statistiek van Nederland. Uitgegeven door het Departement van Binnenlandsche Zaken. Jaargang 1876—1878.

's-Gravenhage.

N.B. Yan jg. 1878 alleen aflevering i en iv.

49. Bijdragen als voren.

Sterftetafelen over 1840—1851; 1850- 1859; 1860—1869. 's-Gravenhage 1878.

50 Algemeene Statistiek van Nederland. Beschrijving van den maatscliappelijken toestand van het Nederlandsche volk in het midden der negentiende eeuw.

Uitgegeven door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland.

Twee Deelen.

Leiden 1870—1873.

51. Statistische bescheiden voor het Koninkrijk der Nederlanden. Uitgegeven door het Departement van Binnenlandsche Zaken. Deel i—x. 1866—1876.

's-Gravenhage.

52. Verslagen van de Inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden.

1890—1898.

's-Gravenhage. z j.

Sluiten