Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53. Verslagen dei' Kamers van Arbeid over 1899.

's-Gravenhage 1900.

54. Verslag over de verrigtingen aangaande bet Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden.

1851- 1898.

's-Gravenhage.

55. Statistiek der ligting voor de Nationale Militie in het Koningrijk der Nederlanden,

v/m 1863 t/m 1875.

's-Gravenhage.

56. Circulaires van den Minister van Justitie en statistieke tabellen betreffende het Politiewezen.

1853—1861.

's-Gravenhage.

57. Verslag aan de Koningin-Weduwe-Regentes, van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig Staatstoezicht, v/m 1890 t/m 1892.

's-Gravenhage.

58. Verslag over den staat der gestichten voor Krankzinnigen in Nederland.

v/m 1844 t/m 1863.

's-Gravenhage.

59. Gerechtelijke statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden, v/m 1847 t/m 1899. Ie stuk.

's-Gravenhage.

N. B. 1853 ontbreekt.

60. Statistiek van het gevangeniswezen.

1854—1898.

's-Gravenhage.

61. Idées-Mères ou plan motivé d'un programmc pour la septième session du Congrès-international de Statistique.

La Haye 1868.

62. Congrès-international de Statistique a la Haye.

Septième session de 6 au 11 Septembre 1869.

a. Programme. La Haye 1869.

b. Compte-rendu des travaux de la septième session. Seconde partie. La Haye 1870.

Troisième partie. La Haye 1870.

Resolutions du Congrès-international de Statistique, arrêtées dans sa septième session, tenue a la Haye en 1869.

63. Uitkomsten der achtste tienjarige Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en der-

Sluiten