Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdschriften

TIJDSCHRIFTEN EN VERHANDELINGEN VAN GELEERDE GENOOTSCHAPPEN

1. Algemeene Konst- en Letter-Bode.

v/m 1802—t/m 1849. Haarlem.

Haarlem.

N.-B. 1803, 1807, 1811, 1812, 1819 en 1822 onconpleet.

2. De Economist. Tijdschrift voor alle standen, ter bevordering van Volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van Staathuishoudkunde.

v/m 1860 t m heden.

3. Het Bijblad van de Economist,

v/m 1860 t m 1867.

4. Algemeen Register op do Economist en het Bijblad van de Economist, van den Eersten Jaargang tot en met 1862.

Amsterdam 1863.

Als voren op de Economist. Jaargang 1863 t/m 1876.

Amsterdam 1877.

Als voren. Jaargang 1877 t m 1886.

's-Gravenhage 1887.

5. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde.

Deel i—xvii. (1853—1865).

Tweede Reeks Dl. i—xx. (1866-1884). Register in Deel xx. Derde Reeks Dl. i -ix. (1885—1892). Register in Dl xi.

6. Verslagen der zittingen van de Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Van 25 Juni 1892 tot 21 April 1894.

Als voren.

Deel m—iv. Van 26 Mei 1894 -18 April 1896.

Verslagen van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van idem.

Deel v—vin. Van 30 Mei 1896—24 April 1900.

7. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

Eerste Sectie. Deel vu No. 1 en 2.

Tweede Sectie. Deel vu No. 1.

8. Naam en Zaakregister op de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akad. v. W. Afdeeling Natuurkunde. Deel i—xvii.

Tweede Reeks. Deel i—xx.

Sluiten