Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Wetenschappen, gehouden in 1860 tot lieden.

Utrecht.

58. Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergaderingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, ter gelegenheid van de Algemeene Vergadering, gehouden in 1847, 1873 tot heden.

59. Register op de Aanteekeningen van het verhandelde in de vergaderingen der sectiën van het Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen over de jaren 1845 tot en met 1878.

Utrecht 1879.

60. Naamlijst der leden van idem.

Op 15 April 1880.

„ 15 id. 1890.

„ 15 id. 1895.

61. Prijsvragen en Programma's van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

62. Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Dl. i—vx. (1796—1792).

63. Nieuwe Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Dl. I—v. (1807—1835).

64. Nieuwe werken van het Zeeuwsch Genootschap dei'Wetenschappen te Vlissingen.

Deel i. (1839).

65. Archief. Vroegere en latere mededoelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland.

Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen te Vlissingen.

5de Dl. 2e stuk. — 8ste Dl. 3e stuk. (1881—1900).

66. Zelandia Ulustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen, enz., betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland.

Toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

lste Dl. en 2de Dl. lste en 2de ati. Vervolg en 2de Vervolg. Middelburg 1894.

67. Verslag van het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen te Vlissingen over 1885—1893. Benevens naamlijst van Directeuren en Leden.

Middelburg 1894.

Sluiten