Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van cle lex Frisionum, van dr. B. J. T vin tel o de Geer, Hoogleeraai' te Utrecht.

80. ROMEIN (T. A.). Naamlijst der Predikanten van de Hervormde Gem. in Friesland, sinds de hervorming, 2 deelen.

81. VEEN (Dr. S. D. van)- Aanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst.

82. REITSMA (Prof. Dr. J.) Register van de geestelijke opkomsten van Oostergo.

83. ANDREiE (Mr. A. .J.). Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia.

84. Handelingen van het Genootschap van Nijverheid in de Provincie Groningen.

1878/1879 tot heden.

N.B. 1890/1891 ontbreekt.

85. Handelingen van liet Genootschap ter Bevordering van Nijverheid, gevestigd te Onderdendam.

1838—1877/1878.

86. Tijdschrift van het Genootschap ter bevordering der Nijverheid, gevestigd te Onderdendam.

1® Dl. le stuk (1838).

1® en 2e Dl. (1841).

87. Verslagen van de proefvelden van het Genootschap van Nijverheid in de provincie Groningen.

Verslag 1—8.

Groningen 184—1890.

88. DIJKEMA (H.). Bekroond Antwoord op de Prijsvraag over het verbouwen van vlas met de aan die teelt verbondene voordeelen. Uitgeschreven door het Genootschap ter bevordering der Nijverheid gevestigd te Onderdendam.

Groningen 1839.

89. Nieuw Tijdschrift gewijd aan alle takken van Volksvlijt, Nijverheid, Landbouw, Mijnwezen, Handel, Spoorwegen, Telegraphie en Scheepvaart.

Jaargang 1—4.

Rotterdam 1854—1862.

90. „De Volksvlijt", Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw, Handel en Scheepvaart, uitgegeven door de Vereeniging voor Volksvlijt te Amsterdam, 1860—1871.

91. De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Inzonderheid ten dienste van het Platteland.

Sluiten