Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Ontwaakt geestelijk leven.

Er is in den tegenwoordigen tijd een richting in de beoefening der kerkgeschiedenis, die minder belang stelt in uitwendige feiten, doch die vooral begeerig is het meer verborgen geestelijk leven te kennen. Als ideaal denkt men zich een geschiedenis van de innerlijke godsvrucht. Moll en Acquoy en hun leerlingen arbeidden in die richting. Van dat streven getuigt mede dr. Pijper in zijne inaugureele rede, en dr. S. Cramer sprak zich onlangs in zijne rectorale oratie als een voorstander van die richting uit.

Deze richting in de beoefening van de kerkgeschiedenis en ook de meerdere zin voor mystiek — twee naar mijn inzicht nauw samenhangende verschijnselen — doen het begrijpen, dat zoovelen in de laatste tijden zich aangetrokken gevoelen tot dit tijdperk uit onze geschiedenis. Het is toch bij uitstek een tijdperk van rijk geestelijk leven op kerkhistorisch terrein; en daarbij van zeer groot belang, omdat zonder goed begrip van dit tijdperk, de hervorming hier te lande, een raadsel is, een onbegrijpelijke mechanische ingrijping Gods.

Sluiten