Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom is het laatste gedeelte van zijn leven zoo gewichtig, omdat hij toen vooral veel invloed kon oefenen op zijn omgeving en mannen heeft gevormd, die later in de wereld dragers zouden worden van zijn denkbeelden en beginselen, mannen bezield door zijn krachtig geloof en overtuiging.

Volgens onze meening zou dit fraterhuis voldoen aan datgene wat Gerrit de Groote had gezocht in zijn leven-, een compromis van de groote tegenstrijdigheden in zijn leven; de wereld ontvluchten om verre van die wereld op te gaan in God en de wereld roepen tot bekeering. Ze leefden hier te midden van de wereld en toch afgezonderd van de wereld, hier scheen voor een kring verwezenlijkt wat hij eens schreef als ideaal voor elk mensch. In de wereld zonder van de wereld te zijn 1).

Doch ook van deze stichting zag hij de bezwaren. Hij begreep, dat het fraterhuis ontzien werd uit tijdelijke gunst, mede door den invloed van zijn persoon, doch hij vreesde den haat der geestelijken tegen een vereeniging, wier leden aan geen regel waren onderworpen. Om de broeders tegen dien haat te beveiligen, vormde hij het plan een klooster op te richten, nauw verbonden aan het fraterhuis. De leden moesten behooren tot eenige orde; zoo zouden ze beveiligd zijn tegen mogelijke tegenkanting en tevens zou dit klooster in tijd van nood herberging en bescherming kunnen bieden aan de broeders.

i) Zie de uitgave van Groote's brieven door Acquoy.

Sluiten