Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een bezoek aan de parochieschool te Zwolle en aan Johannes Ruysbroeck te Groenendaal deed hem de orde der reguliere kanunniken, om hunne mindere gebondenheid aan regels, boven andere verkiezen.

Er is een overlevering bij Johannes Busch1), die hem stervende het bevel in den mond legt een klooster te bouwen, die hem ook bepaaldelijk de orde der reguliere kanunniken doet aanwijzen. Thomas a Kernpis meldt in zijn „Vita Gerardi Magni" (cap. XVI § i—3) hiervan niets. Hoe dit zij, dit staat vast, dat toen later het klooster te Windesheim onder de orde van de reguliere kanunniken werd opgericht, dit was in den geest van Gerrit de Groote. En hoewel hij evenmin de stichter van de fraterhuizen als van het klooster te Windesheim was, van beiden was hij de bezieler. Van zijn geest waren beide stichtingen doorstroomd. Wilhelmus Vornken in zijn „Epistola de prima institutione monasterii in Windesem 2) roept uit: „O felix dies, in qua natus est nobis ille magnus Gherardus, qui fuit fons et origo, unde terre nostre tam salutares rivi profluxerunt, utque ante eius adventum fuerat arida, facta sit in stagnum, et quo siciens in pontes aquarum" (zie Jesaja XXXV : 7).

Dit moeten we ons, wanneer we ons verder verdiepen in het kloosterleven te Windesheim, blijven voor oogen houden dat Gerrit de Groote de stichter is. Er

1) Zie pag. 22 en 23.

2) Cap. X.

Sluiten