Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn veel kloosters in dezen tijd, naar het uitwendige sterk gelijkend op dat te Windesheim; van Windesheim echter gaat kracht en invloed uit, de andere kloosters blijven zonder invloed. Wij moeten bedenken dat jong leven deze stichting deed geboren worden. De geest van Geert Groote bezielde hare leden. We moeten naar den oorsprong vragen, 't Is als bij individuen. We ontmoeten menschen van dezelfde overtuiging en denkbeelden. Van de woorden van den een gaat bezieling uit, dezelfde woorden door een ander gesproken laten koud. Hun geschiedenis, de wording van hun overtuiging geeft verklaring van deze verschillende werking.

In 1380 werden zes mannen, „divina disponente gratia praelecti, morum honestate, vitae probitate et conversationis sanctitate laudabiles et praeclari" met eenige andere broeders „bonae voluntatis et sancti propositi" naar Windesheim gezonden, om met den kloosterbouw, door God gewild, te beginnen. Ze gingen naar een plaats, kennelijk door God aangewezen. Reeds lang te voren waren daar engelen verschenen; men hoorde hun lofzang ter eere van God. J)

We zien die broeders daar al passen en meten; daarna vol ijver beginnen ze te bouwen, een voor

1) Chron. Wind. 30 „Saepe namque in illo loco dealbatorum viro-

rum angelicae visiones, ab utriusque sexus colonis villae de vindesem, frequenter visae sunt et auditae, laudes Deo concinentes, processiones peragentes, mirisque modis ecclesiae Dei militantis ritum jubilumque praeferentes."

Sluiten