Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot God wekken, dat ge kunt uitroepen : „Benedicam Dominum in omni tempore".

Dan moet ge denken over het begin van Jezus' leven, over Zijn vleeschwording, over het wonder dat de God, dien hemel en aarde niet bevatten kunnen, vleesch en bloed van de Heilige Maria heeft aangenomen, over het wonder dat zij God heeft ontvangen en gebaard en toch Maagd is gebleven: „Cane cum jubilo: Ave Maria".

Het 2e punt voor overdenking dien dag is het begin van Christus' lijden: „ultima caena quam Dominus cum suis fecit discipulis: Quam humiliter lavit pedes etc." „Hic ad memoriam revocabis aliqua spiritualia verba caenae illius amorosa, ut corde possis comprendere quanta dilectione eandem caenam illis exhibuit.... Verba ista totis viribus debes intelligere, frangere et masticare

Het 3e punt is de toekeer tot de engelen; ge moet u indenken in hun gloeiende, nooit minderende liefde tot God, hun reinheid. Vraag hun altijd te waken en te helpen, daartoe zijn ze door God aangesteld.

Op den derden dag moeten we beginnen met onze overdenkingen over punt i van den tweeden dag voort te zetten, hoe God hemel en aarde en al wat er in is, „Angeli et omnis creatura de nihilo creavit et in suo esse conservavit... etc." Dan: quomodo dulcis et sanctus ille puerulus vilibus pannis fuerit involutus ... etc."; als 2e punt: Jezus' gevangenneming, als 3e: de toekeer tot de heilige apostelen.

Met moeite bedwing ik me meer uit dit boekje

Sluiten