Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Och lieve, suete Heer,

Oft ick bij u weer,

Soo en begheerde ick niet meer;

Want soo hadde ick allen goet ende eer,

„Ende mijn begheerde dan al vervult weer' .

Al zijn „begheerde" is vervuld.

En de broeders kwamen en vol liefde droegen ze hem grafwaarts op een plaats der eere.

Hij was de eerste, die voor het altaar werd begraven.

En lang nog leefde hij bij hen in liefelijke herinnering, de vroeg gestorvene „pulcher facie et decorus aspectu *), procerae staturae, vultu serenus et angelicus, moribus quietus, verbis dulcis' J). „Gemma puritatis, decus castitatis, virtutum forma, morum disciplina, religionis zelator et totius speculum perfectionis" 3).

Één schreef van hem deze getuigenis: „alsoe ingekiert ende Godvormich was zijn leven ende wandering, dat mennich jaer na zijnre doet sine voetstappen in Wyndsom luchteden".

En Johannes Busch, om te eindigen met woorden uit ons oud, getrouw kroniekske: „In brevi consummatus explevit tempora multa. Qui licet, humanis obtutibus in corpore iam sit mortuus, vividis tarnen exemplis et devotis exercitiis in libellis a se con-

1) Chronicon Wisdem. pag. 521.

2) Chronic. Wisdem. pag. 527.

3) Chronic. Wisdem. pag. 524.

Sluiten