Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo moeten we hier leven in nederigheid „ onder Goede en onder allen voeten der menschen"-,*)

Onder Goede: „Al waert moeghelic, dat hi God waer, hi wilde hem God laete wesen, we moeten „verkiesen ewelic te dienen en onder te wesen." „We moeten ons bueghen onder allen menschen, daer we yeghelicken mensch moeten aansien zonder onderscheit te zijn een tempel Godes ende een throen der heiligher drievoldicheit." „In his tarnen omnibus a veritate ne recedas." 2)

Zalig hij die zóó begenadigd is, dat hij in waarheid zich nederig kan gevoelen, want deze heeft voor altijd vrede gevonden. „Quid beatius quam nulla se gratia digna reputare? Quid locupletius quam nihil habere, et omnia possidere? Quid gloriosius et mirabilius quam in omnibus penuriam sustinere et tarnen in omnibus abundare?"

We moeten gehoorzaamheid leeren. Gehoorzaam3) den prior en na hem den consiliarius nederig. In alle twijfelingen moet ge hun raad vragen. Zonder aarzeling moet ge hun raadgevingen opvolgen, „tanquam per ipsos Spiritus sanctus loquatur". Acht hen „sedes sapientiae et sacrarium Spiritus sancti". Dit moet ge de grootste vreugde achten, niet uw wil, doch den wil van een ander te doen 4). Gevoel dit

1) L. II. i.

2) Br. 35.

3) Br. 36.

4) Denk hierbij aan het verhaal van zijn sterven, zijn „obedientia ad mortem".

Sluiten