Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoek in alle dingen den goddelijken wil; het Eene, het Zelfstandige moet ge in alle dingen zien.

Wanneer ik met U, o God, vereenigd ben, dan houdt de angstige strijd op, dien ik buiten gemeenschap met u te strijden heb tegen al het geschapene.

Wanneer ik met U, o God, in de hoogste liefde vereenigd ben, dan gevoel ik ook mijn geringheid, mijn slechtheid, ik zie dichte duisternis, ik veracht me zelf, „ita ut vix possim me sustinere". Hier zijn hindernissen en allerlei verstrooiingen, die mij vaak verwarren; hier loeren ze hoe ze het betere deel in me, veroveren zullen; dikwijls verheugen ze zich, als hadden ze het gewonnen. Doch zie, wanneer ik voor u sta, niet in mezelf, doch in u, dan hoor ik uw geweldige stem, vóór mij sprekende tot hen, die mij kwellen en belagen: „ne appropinquetis huc, quia locus in quo stat erectus in me, sanctus et sacratus est, neque enim vobis pars est in illo." Doch ze antwoorden, de overmoedigen, en zeggen, we trekken ons er weinig van aan, dat we hem nu niet bereiken kunnen, zoo hoog gezeten; maar hoe lang zal hij het daar uithouden? vóórdat hij het vermoedt zal hij weder tot ons komen terugvallen in den duisteren nacht, waarin hij nog zoo vertrouwd is, dan hebben we onzen ouden bekenden vriend weer bij ons." O mijn God, hoe lang zal het nog duren, dat ik te kampen heb tegen al die booze machten, dat het zinlijke nog bekoring voor me heeft. Van alle kanten word ik omringd, stort ze neer alle die machten, alle die dingen, die me nog willen

Sluiten