Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

Erfelijkheid en Ontaarding.

Het verschijnen van Morel's werk over degeneratie is een belangrijk moment geweest in de geschiedenis der psychiatrie. De invloed der erfelijkheid, lang reeds vóór 1857 bekend, begon een grooter rol te spelen bij de beschouwing en bij de classificatie der zielsziekten.

Niet alleen in Frankrijk, maar ook in Duitschland en in Engeland begon men de theorie van Morel na te gaan en aan de praktijk te toetsen. Langzamerhand kwam het hoofdstuk „Degeneratie" in de psychiatrie tot zijn recht, het hoofdstuk waarin vooral zij een plaats vonden die, door erfelijken aanleg, de teekenen van ontaarding bij zich droegen of die, doordat zich in de rij van hun voorouders ziels- of geestesziekten vertoond hadden, niet meer — al bleven soms ook de anatomische kenmerken uit — tot de normale menschen konden worden gerekend.

En ook de erfelijkheid kwam meer tot haar recht. De erfelijkheid, reeds lang te voren bekend, de invloed der erfelijkheid al tijden te voren geweten, werd — na de groote verandering in de psychiatrie — een nieuw onderwerp van studie en is heden een zóó belangrijk en ingrijpend vraagstuk geworden, dat men zonder bekendheid daarmee, moeilijk de problemen van psychiatrie en crim. anthr. goed kan beschouwen.

3

Sluiten