Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen niet alleen in den vorm van geestes-afwijkingen, maar dat de nakomelingen even goed lichamelijke afwijkingen vertoonen van wat men gewoon is normaal te noemen, bepaalde lichamelijke teekenen die op een langzamen achteruitgang van het geslacht wijzen. Deze menschen, die zoowel geestelijk als lichamelijk teekenen van achteruitgang vertoonen, worden gedegenereerden, ont.aarden genoemd. Zooals Magnan het uitdrukt: ,,la dégénerescence est 1'état pathologique de 1'être qui, comparativement a ses générateurs les plus immédiats, est constitutionnellement amoindri dans sa résistance psychophysique et ne réalise qu'incomplètement les conditions biologiques de la lutte héréditaire pour la vie. Cet amoindrissement, qui se traduit par des stigmates permanentes, est essentiellement progressif, sauf régénération intercurrente; quand celle-ci fait défaut il aboutit plus ou moins rapidement a 1'anéantissement de 1'espèce."

Dallemagnegeeft de volgende verklaring: degeneratie is de reeks van gebeurtenissen waardoor een familie, een ras, een soort, nadat zij een stijgende ontwikkeling hebben doorgemaakt, steeds door dalen onder de verschijnsels van achteruitgang die duidelijker en duidelijker zichtbaar worden en die, langs opvolgende stadiën, uitloopen op onvruchtbaarheid van het individu en ten gevolge daarvan op uitsterven van de soort.

Hoche noemt degeneratie een afwijking van het type in de ongunstige richting en stemt met Möbius in om ontaarding van een type te noemen de ongunstige afwijkingen die een zekere grootte bereiken, blijvend zijn en door erfelijkheid kunnen overgaan, of als zoodanig of, meer in 't algemeen, als een nadeel voor de nakomelingschap.

Sluiten