Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet zeldzaam- dat een misdadiger, na herhaaldelijk gestraft te zijn, na ettelijke recidiven, eindelijk duidelijk blijkt een krankzinnige te zijn, zoodat hij zijn plaats in een krankzinnigengesticht vindt. Iedere psychiater kent de patiënten die toevalligerwijs in een krankzinnigengesticht zijn terechtgekomen en die, wanneer hun dat geluk niet was te beurt gevallen, den een of den anderen dag hun plaats in een gevangenis zouden hebben gevonden."

„'tEenige verschil tusschen den misdadiger en den fou moral, beweert hij wijders, is, dat de eerste een rechter, de tweede een geneesheer op zijn weg ontmoette, en, omdat rechter en geneesheer zooveel verschillen in hun levensbeschouwing, is de een naar de gevangenis, de ander naar een krankzinnigengesticht gezonden. G-aan wij na, dat de misdadigers vaak in hun stamboom krankzinnigheid en andere abnormaliteiten vertoonen, terwijl onder de verwanten van krankzinnigen dikwijls misdadigers voorkomen, dan wordt de verwantschap tusschen beiden nog krachtiger bevestigd."

„De degeneratie-teekens nu, kan men opvatten als correlatieve veranderingen, dat is, als zulke veranderingen die, bij een gegeven primaire verandering in andere lichaamsdeelen, schijnbaar geheel onafhankelijk van de eerste optreden. Dat deze onafhankelijkheid schijnbaar is, is een gevolg van onze gebrekkige kennis. Want er moet een verband tusschen de primaire en de correlatieve veranderingen bestaan. De primaire verandering nu is oorzaak. Een gevolg hiervan, of ten minste nauw er mee verbonden is, bij krankzinnigen, de psychische afwijking, vergezeld gaande van een wisselend aantal degeneratie-teekens, die, schijnbaar onafhankelijk, er inderdaad mee moeten samenhangen."

Sluiten