Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Eenzelfden samenhang vindt men bij andere ziekten, ofschoon de keten, die ziekte en verschijnsel verbindt, moeielijk of in het geheel niet is na te gaan. Zoo ziet men bij longontsteking, uitslag van blaasjes aan de lip optreden, bij buiktyphus roode vlekjes op de buik verschijnen. Een ieder weet dat, na de operatie, eunuchen een verandering in hun stemgeluid krijgen. Bij krankzinnigen zijn de abnormaal gevormde hersenen oorzaak en is de psychische afwijking het onmiddellijk gevolg daarvan. De degeneratie-teekenen, de abnormaal gevormde schedel en andere afwijkingen in het lichaam, zijn de daarmee samenhangende coëffecten."

„Brengen wij dit over op den misdadiger, die de degeneratie-teekenen met den krankzinnige gemeen heeft, dan kunnen wij ook bij dezen de abnormaal gevormde hersenen als primaire oorzaak en de degeneratie-teekenen als samenhangend coëffect aannemen; de oorzaak en het coëffëct zijn gescheiden door de geheele organisatie van het lichaam, waarvan wij betrekkelijk nog weinig weten."

Tegen het argument, dat men aanvoert, dat, moge men al hem, die groote misdaden pleegt (de moordenaar enz.) met een krankzinnige kunnen gelijkstellen, men hem, die kleine misdaden doet (den zakkenroller enz.) daarmee niet kan vergelijken, voert hij aan: „iemand lijdend aan tering is een bepaalde zieke, iemand die licht verkouden is, noemt men geen zieke. Niettemin, normaal is die persoon niet. Zoo is een hartziekte een bepaalde ziekte, wat men niet kan zeggen van een aanval van kiespijn. Toch is' de kiespijnlijder niet normaal. Zelfs zou men het kleinste aandoeninkje tot voorbeeld kunnen nemen, als een snee in den vinger, dat geen ziekte is, doch wel een afwijking van het normale". En hij komt tot

Sluiten