Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Benedikt, is het voorkomen van een „buitenste orbitaalspleet", zooals hij het noemt, die bij apen constant gevonden wordt en bij normale hersenen slechts even is aangeduid. Bij misdadigers nu, vindt men deze spleet constant, zoodat misdadigers-hersenen een vorm vertoonen waardoor zij tusschen de hersenen van dieren en die van menschen instaan. Ook in de voorhoofdswindingen van misdadigers-hersenen vindt Benedikt het bewijs dat zij den overgang van primaten-hersenen tot die van de roofdieren vertoonen. Terwijl toch de menschelijke hersenen gebouwd zijn volgens het type van drie windingen en de hersenen van sommige roofdieren volgens het type van vier windingen, vertoonen vele misdadigers-hersenen (doordat de bijspleten, die in normale hersenen slechts even zijn aangeduid, zich bij hen tot een hoofdspleet hebben ontwikkeld), duidelijk het type van vier windingen. Uit al deze feiten trekt Benedikt het besluit: „dat de misdadigers-hersenen afwijkingen van het normale type vertoonen en dat men den misdadiger als een anthropologische variëteit van hun geslacht of ten minste van de kuituurrassen mag opvatten".

De beschouwingen van Benedikt hebben, bij verschil lende schrijvers, een verschillende appreciatie gevonden. Terwijl er sommigen zijn die, even als hij, een groot gewicht aan deze afwijkingen in misdadigers-hersenen hechten, zijn er anderen voor wie deze afwijkingen niets karakteristieks aanbieden, maar die er alleen een bewijs in vinden voor individueele afwijkingen die geen specifiek karakter dragen. Vele zijn er die toestemmen, dat hersenen waarin deze afwijkingen worden gevonden, functionneele stoornissen kunnen vertoonen. Men heeft daarbij aangevoerd, dat de hersenen van moordenaars

Sluiten