Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERRATA.

Bladz. 1 maand Juni, 2® kolom, 30® regel, staat: 32, moet zijn: 23.

2 » September, 1® * 2® 9, » » 2.

6 » Juli, 1' 30' . . 33, » . 30. » • ■ September, 1® » 3e 5, • . 3.

• November, 1® 24" . 23, ■ » 24.

j • • 2' 27® » » 27, » • 17.

7 > Januari, 2' • 29" • ■ 22, ■ 21. ■ • » April, 2' • 14e » O, ■ • 9.

8 ■ September, 1® 6® • » 5, • » 6.

11 > Februari, 2® 13® ■ 23, * » 28.

Maart, 2® » 12® » » 27, » » 26.

12 • Juli, 2® ■ 30® » 10, • 19. » 20 » » 2® » 3® » » 4, » • 5.

> » September, 1® > 30® » 80, » ■ 30. 22 » October, 1® 23® ■ 28, > ■ 23. • ■ December, 1® 23® » - 22, ■ » 23.

» 23 j April, 1® » 23® » • 22, » » 23.

• 24 • Augustus, 2® 6® 8, > • 3.

December, 2® 13® t » 18, » > 13.

27 « Mei, 1® 23® • 28, * • 23. » Juni, 1« » 8® 9, » • 8.

28 • Augustus, 2® 27® 15, » ■ 16.

• » • September, 1® » 15® > 13, • » 15. » > » » 1® » 26® > • 25, » • 26.

37 ■ Mei, 2® • 6® 17, 16.

38 • Juli, 1® 30® ■ 33, » • 30.

< > • September, 1® 3® > 5, > • 3.

> < November, 1® 24® > > 23, * ■ 24.

• 40 > September, 1® • 6® » < 5, » • 6.

• 43 ■ Februari, 2® 16® » 23, < • 28.

< 60 • September, 1® » 15® < • 13, « ■ 15,

Sluiten