Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

EEKSTE DEEL,

BIJDRAGE TOT DE LAND- EN VOLKENKUNDE VAN JAVA.

BLADZ.

/ Inleiding 3—13

Dessabestuur 13—18

^Soorten van bouwgronden 18—24

^ Wijze van grondbezit, conversie 24—28

Uitgestrektheid van den den grond 29—33

Hoe een nieuweling zich in de dessa vestig! 33—37

Verdeeling der communale gronden 37—42

Verkoop en verhuur van grond 42—44

Grondbewerking 44—47

Duur van verschillende bewerkingen noodig bij padicultuur op

sawah's 47—54

Dagloon en productiekosten bi| padiculluur op sawah's 54—57

Al of niet toereikend zijn van den padioogst (vergelijk ruilhandel

pag. 274—278) 57-60

Prijzen en soorten van padi en rijst 60—65

Woekerprijzen 65—68

Repartitie van den landrente-aanslag 68—74

Landrente-afschrijvingen en -vrijstellingen 74—78

Inning der landrente 78—82

TWEEDE DEEL.

OPBRENGST EN VERB0UW1NGSK0STEN VAN DROCE GEWASSEN.

(inleiding 85—86

Hoofdstuk I. Algemeen overzicht.

jAVijze van ontginning van boschgrond en kosten daarvan 86—89

■X Wisselvallige velden 89 92

^Wijze van bezit der droge gronden, soorten 92—96

j Grootte der hoeven 96—99

Sluiten