Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken met de bentjak (eerste keer) 10 □ R. R.

werken met (1e bentjak (tweede keer) 12 » »

kleinslaan der kluiten 15 » »

herstellen der galëngngan's 6 » »

schoonstrijken der galëngngan's 12 » »

verwijderen der grassen enz., na de laatste

maal eggen of bentjak 15 » »

herstellen der galëngngan's 6 » »

schoonstrijken der galëngngan's 12 » »

verwijderen der grassen enz., na de laatste

maal eggen of bentjak 15 » »

planten 3Va "

wieden den 20cn dag ongeveer na de uit-

planting, »ngajabbi" 8 »

wieden 5 Va " "

oogsten 21/, » •

uitzaaien en aftrappen der vruchten 10 katti's.

uitleggen van geheele aren 6 »

uittrekken der zaailingen van een oerittan | de plantjes van

of dichtbezaaide sëbarran | 4 katti's zaad.

uittrekken der zaailingen van een ijl be-1 de plantjes van

zaaide sëbarran I 21/, katli's zaad-

padi naar de stapelplaatsen brengen en

stapelen ^Va pikoi.

uitspreiden der padi in de zon, omkeereu,

herstapelen ^ Va °

losmaken der bossen en ruwweg lot gelijke

bossen binden ^ Va *

binden tot halve gèdéng's en hetgeen daarbij

te doen is 1 *

binden tot gèdéng's en hetgeen daarbij te

doen is 4 »

Aldus heeft men noodig per bahoe sawah

aan uren arbeid:

a. voor het zaadbed van 20 □ Rijnl. Roeden:

ploegen (de eerste keer) 2 uur.

ploegen (de tweede keer) 1 »

Sluiten