Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts 28 uur rekenen, maar toch de 84 uur voor de bewaking na deu oogst behouden als blijveude die benoodigd voor het droogen, binden en bergen der padi. Werkende dan, zooals hier overal gebruikelijk is, kost de baboe sawah met bet kweekbed van het begin der bewerking tot de oogst geborgen is:

Werkende met ploegvee:

1. Indien geen bewaking noodig is. 98 uur ploegen en

eggen en 802 uur arbeid.

2. Met bewaking na deu oogst dag

en nacht 98 uur ploegen en

eggen en 886 uur arbeid.

3. Met bewaking vóór deu oogst over

dag 98 uur ploegen eu

eggen en 984 uur arbeid.

4. Met bewaking vóór den oogst dag

en nacht 98 uur ploegen en

eggen en 1194 uur arbeid.

8. Met bewaking vóór en na den

oogst dag en nacht 98 uur ploegen en

eggen en 1278 uur arbeid.

Werkende zonder ploegvee:

6. Indien geen bewaking noodig is. 1091 uur arbeid.

7. Met bewaking na den oogst dag

en nacht 1175 uur arbeid.

8. Met bewaking vóór den oogst over

dag.. . . 1273 uur arbeid.

Sluiten