Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

padi en de percentage van rijst zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden. Als de oogst goed slaagt, is er meer indrooging dan hij veel mislukking, wanneer die door watergebrek is veroorzaakt. De soorten niet gekleurde kafjes verliezen meer aan gewicht dan die met ongekleurde, Evenzoo geeft de tijd van oogsten, die door het kiezen van den goeden dag langer dan noodig verschoven of korter dan wenschelijk genomen wordt, veel afwijking, nog afgescheiden of het wegen 's morgens, 's middags, na voorafgaanden regen of na droogte plaats heeft. Gemiddeld droogt goede padi meer dan 20% en minder dan 25% in. De omstandigheden, waarvan het meerdere of mindere rijstgehalte afhankelijk is, worden beneden meegedeeld, doch reeds nu zij vermeld dat de pikol goede drooge padi 50 tot 60 katli's rijst levert. Indien nu een huisgezin, beslaande uit man, vrouw en drie kinderen, gemiddeld verbruikt 31/, katti rijst, dan is er per jaar 22 pikol noodig. Voor eene bevolking van 270.000 zielen, die Ngrowo telt, behoeft men dan aan voedsel 1.200.000 pikol padi of 100.000 pikol per maand. Zij heeft dus voedsel genoeg alléén van het eerste gewas der sawah's.

Men heeft anders geregeld honderdduizenden pikols te kort. In 1877 was de opbrengst slechts 52 pikol van 22.000 bahoe sawah, hetgeen maar een voorraad gaf voor zeven maanden. Het ontbrekende wordt aangevuld door den oogst der gogo's en der padi van tegal's. Als men nagaat, dat het vorige jaar niet is ingevoerd, en dat de voorraad rijst der sawah's tegen Maart ten einde liep, maar dat er tegen midden April weer overvloed was tot aan den oogst der sawah's toe, die in Juli inviel; dan kan men zich een begrip maken van de uitgebreidheid der drooge rijstcultuur op de duizenden en duizenden bahoe's tegal van het laagland gedreven, maar ook tevens van den overvloed, dien iets handzaam weder, enkele op tijd gevallen regenbuien, kunnen aanbrengen.

Bij dien overvloed komen de tweede gewassen. Ieder, die geschikten grond heeft, plant die aan om met de opbrengst ten minste de landrente te betalen; maar uit gebrek aan tijd moet men wel aan de ouden van dagen, aan de

Sluiten