Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van andere dorpen. Het volgende jaar komen degenen, die het vorige jaar te weinig hadden, in de gunstige stelling van de uitleeners en geven dan terug, hetgeen zij van hen genoten. Door die verwisseling is het verklaarbaar, dat men in de desa's, met enkele uitzonderingen, gelijken rijkdom en gelijke armoede ziet. Als de desa honderd bahoe's heeft, van welke er vijftig twee jaar lang mislukken, en vijftig elk jaar een oogst afwerpen, dan is er niemand, natuurlijk weer met uitzonderingen, die twee jaren achtereen in het ongeluk deelt, dat de vijftig bahoe's treft. Wij zullen straks deze aangelegenheid nader beschouwen bij den omslag der landrente.

PRIJZEN EN SOORTEN VAN PADI EN RIJST.

Na den oogst verkoopt men niet buiten noodzaak, maar tracht nog zooveel mogelijk op te doen. Gelukkig zij, wier velden mislukten, als zij dan geld in voorraad hebben. Voor een derde of vierde van den prijs, dien de rijst eenige maanden later zal kosten, kunnen zij zich althans gedeeltelijk voorzien. De verkoopers zijn zij. wier gezin ziekte of sterfgeval getroffen heeft; eene enkele maal zij, die een trouw- of besnijdenisfeest moeten geven, maar vooral zij, die van verre kwamen snijden voor een deel van het gewas. Ieder wil kooper wezen, hetzij hij de padi noodig heeft of niet. Geld is evenwel in de desa onmiddellijk na den oogst schaarsch. Die het noodig heeft, moet het duur betalen. Den buffel, die anders zestig gulden kost, zou men moeielijk voor dertig van de hand kunnen zetten. Daarom verkoopt niemand, noch veldgewas, noch vee; maar wien de nood er toe drijft krijgt veel minder dan anders. Daarom treft men een heel onkel voorbeeld van verkoop van padi; twee in de geheele afdeeling; voor ƒ 4 de amët en nog weinige voorbeelden van een afzet voor f 5; de oogsiers, die van verre komen, kunnen haar loon slechts voor f 6 verkoopen. Langzamerhand echter gaat de stroom in tegenovergestelde richting vloeien. De schulden moeten worden afgedaan, gemaakt bij Chineezen voor lijnwaad en bij de familie of bij kennissen voor de

Sluiten