Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1fi R. R.

gogo ERF

suikerriet

gogo suikerriet

suikerriet

gogo suikerriet gogo

suikerriet goso

suikerriet

gogo

suikerriet

gogj suikerriet gogo

doch die was slecht, en de daarop volgende gogo evenzoo. Voor de gogo ploegt men vijf maal. Onmiddellijk na den oogst ploegt men drie maal, om den grond aan zich zeiven over te laten. Later moet men nog zes keer ploegen om liet riet te doen groeien.

31 R. R.

Deze hoeve is één bahoe groot, waarvan 90 Rijnlandsche roeden voor erf.

Een twintigtal jaren geleden zelf ontgonnen op zwarte klei met zand.

De opbrengst is zeer verminderd; waar men vroeger twee kreeg, verkrijgt men nu maar één. Het riet bleef vroeger drie jaar in den grond, nu niet langer meer dan voor één oogst. Men heeft beproefd tabak te planten

Deze hoeve is groot 1025 Rijnlandsche roeden, waarvan 168 tol erf.

Een twintigtal jaren geleden zelf ontgonnen en nu bewerkl met den zoon; zwarte klei met zand.

Deze grond gaf vroeger veel padi. Toen de opbrengst sterk verminderde, plantte men djagoeng.

Er blijft dan langer tusschentijd, vóór de tabak er op komt. Het riet kon vroeger drie jaar slaan, maar tegenwoordig slechts twee jaar, en dan moet men den grond braak laten om er een jaar later met voldoenden uitslag djagoeng op te planten.

BiMBUE.

djagoeng

tabak djagoeng

tabak djagoeng

tabak riet

braak

djagoeng

tabak djagoeng

tabak riet

gogo

térong indigo

indigo

indigo

KLAPPERTUIN.

riet

ERF. riet braak

djagoeng —

djagoeng

tabak riet tabak

riet

braak

Sluiten