Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 R. R.

djagoeng djarak

cassave djagoeng

cassave 1 tabak cassave I I

a 1 a n g-a 1 a n g.

—r djarak

gogo

djarak djagoeng

djarak

djagoeng

tabak djagoeng

la bak

gogo cassave

De hoeve is 750 Rijnlandsche roeden groot, waarvan 96 voor erf.

De groud is 5 jaar geleden gekocht voor een span sapi's en vier amët's padi, le zanien waard honderd gulden. Hij heeft veel zand. Men heeft geen vaslen regel van beos planting, maar verandert als het cc eerste gewas minder opbrengt dan 8 het vorige jaar. Men berekent hel beschot naai- hetgeen in den natten tijd wordt geplant, want de opbrengst in den oostmoesson is zeer veranderlijk door de meer of mindere droogte. Men ploegt voor het hoofdgewas drie keer en voor het bijgewas vijf tot zes keer.

WISSELBOUW.

Ue bezitter eener hoeve dan kan nog planten hetgeen hij wil. Door de weinige sawah's heelt hij niet le vreezen dal de markt overvoerd wordt met die voedingsmiddelen, welke lol behulp dienen. Hij plant die aan, waarvoor zijn grond geschikt is, en wisselt die af met waardiger haudelsgewassen.

Hegels voor den wisselbouw, men zag het reeds, zijn er eigenlijk niet. Waar men het minst intensief werkt, verandert men, zoodra de opbrengst duidelijk minder wordt. Hooger staat reeds de landbouw, waar men bij voorbaat jaar op jaar verwisselt van het eerste of van bet tweede gewas, en nog hooger. waar zoowel het eerste als het tweede gewas veranderd worden. Van de redenen, die bij ons tot den wisselbouw brengen, weet de Inlander niets. Hij heeft geen begrip er van, dat wisselbouw alle braakligging vervangen kan, dal sommige gewassen den bodem vaster, andere dien losser maken, weer andere het onkruid helpen vernietigen,

Sluiten