Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PADI GOGO.

De gogo wordl zoowel in het gebergte verbouwd als iu de vlakte, en in het laatste geval hoofdzakelijk op tegaHan's. Want slechts op die sawah's, welke bijna altijd door watergebrek mislukken, heeft men in de laatste jaren met goed gevolg de droge padi gekweekt. In het gebergte komt zij op pas ontgonnen bosch zonder grondbewerking in de aarde. Vervolgens in het tweede jaar, na het loswerken der mat, welke de wortels van den eersten aanplant hebben geweven, en het derde jaar na eeue goede omspitting. In het laagland komt zij in de, van drie lot zes keer omgewoelde, aarde, groeit op eiken grond, doch put dien zonder wisselbouw na drie jaar zoodanig uit, dat men met de teelt er van gewoonlijk moet uilscheiden. In deze streken vermijdt men gronden met alang-alang, omdat daar meer dan elders insecten iu huizen.

Na de gewone offeranden begint men na hel invallen der eerste regens met de uitzaaiing. Is het veld niet uitgestrekt, dan helpen er maar een vier- tot zestal personen aan, die ploegsgewijs werken. Gewoonlijk loopt de bezitter van het veld vooruit met een planlstok, »pondjo>gedjig", gaten slekende, gevolgd door vrouwen met hare mandjes zaad, om in elk gat drie of vier en soms wel zeven tot tien korrels te werpen. Dan eens trappen zij tegelijk de plantgaten dicht, en dan weer niet, want onmiddellijk na het zaaien worden er toch takken met bladeren of met dorens over heen gesleept, om te zorgen dat alles gelijk bedekt wordt, een en ander zoowel noodig voor de vogels als lot afwering vau het licht. Over klei mogen er geen dorens aan de takken zijn, omdat die de kluiten zouden meetrekken, en de bedekking ongelijk maken.

Goed doorloopende kan een man met dit heen en weer trekken, dat •ripoe" heet, in een halven dag met een bahoe klaar raken. Het zaad komt droog in den grond. Ter afwering der mieren wordt het met curcuma of tëmoe vermengd, of wel plaatst men op verschillende hoeken van hel

Sluiten