Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veld hoopjes padi-zemelen, om ze daarheen te lokken. Op mageren grond zijn de gaten 4 R. duim, op vetten 10 R. duim, en gewoonlijk 6. R. duim van elkander.

Het zaadgebruik is, evenals de tijd noodig ter beplanting, zeer verschillend. In 3 uur werden door P vrouwen en 10 meisjes 75 R. Roeden beplant met 13 katti's zaad. Elders dezelfde uitgestrektheid door 3 vrouwen met 5 katti's in 5 uur. Op andere plaatsen vond men, om eenige voorbeelden te noemen: 75 Roe door 6 vrouwen met 6'/2 kattizaad in 4 uur

/5 » » 4 o » 3,/2 » » » 5 »

75 » » 5 » en 3 meisjes » 5 » » > 3 » / 5 ® » O 5 > » 3 »

75 » » 3 » » 5 » » » 4 »

50 1 " 5 9 n ^ s n ^ s

125 » » 1 man en 4 vrouwen »10 » » » 4 »

Hoe grooter de pëgagan is, en hoe meer menschen, hoe minder er betrekkelijk wordt uitgevoerd, en hoe meer zaad verbruikt.

Gemiddeld uit een zeer groot getal proeven verkreeg men, dat één paar menschen 8 R. R. per uur kunnen bepoten, terwijl een gèdéng padi, wegende 12 katti, waarvan 10 katti gabah, voldoende is voor 125 R. R.

Zij die zaaien hebben, mits zij voor het wieden zorgen, recht van oogsten tegen een gedeelte van de opbrengst, dat verschilt naarmate der vruchtbaarheid van het veld, maar gewoonlijk een derde is. In afgelegen streken wordt het zaaien, wieden en oogsten door het huisgezin zelf gedaan, omdat men er niemand voor kan krijgen.

Terwijl dientengevolge in de laaglanden ieder zooveel beplanken kan, als hij grond kan krijgen, wordt zulks in het gebergte afhankelijk gesteld van de grootte van het gezin. I'ëgagan's van een baboe en meer vindt men weinig, en meestal zijn zij niet veel grooter dan 250 R. R. In het gebergte, en ook dikwijls in het laagland, laat men eene strook van een paar R. R. onbeplant, »lajah", om de lucht te doen toetreden, en omdat in de schaduw van de omheining de padi toch niet groeien wil.

Sluiten