Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet verkocht worden, te weinig zijn, om eenigszins in het groot van de hand te worden gezel. Bij een der proeven moest men tot acht keer plukken, maar gewoonlijk was het in drie, soms vier keer te doen. Voor de gelijkvormigheid herleid tol oppervlakten van 10 □R. R., zijn die uitkomsten van eenige proefplukken geweest:

Gezamenlijke op- Gezamenlijke prijs ij< van ( en Grond. brengst per 10 □ ter naaslbijzijnde 008st' R. R. in katli's, pasar. j j i

October. klei. 55 f 0.60

23 • 0.41

18 • 0.23

21 • 0.41

55 • 0.80

November. zand. 30 ■ 0.45

25 • 0.50

De lombok wordt door de opkoopers genomen bij den hoop. Ook wordt wel verkocht bij bamboezen maten 'takër's", die van 15 tol 20 katli's inhouden. Per baboe (zulk een grooten aanplant zag de Schrijver echter nooit) zou dit jaar de opbrengst ruim 16 pikol roode vruchten wezen ter waarde van f 25.

KETIM0EN.

De këtimoen groeit zoowel op sawah's als tegal's, en vooral in den oostmoesson. Op hoog gelegen tegal's vindt men baar ook in den regentijd; op tegal's plant men haar tusschen djarak en katoen. De grond behoeft niet veel bewerking. Na twee keer ploegen, zoowel op sawah's als tegal's, worden er in het kruis voren getrokken op 5 X 5 R. voet afstand,

Sluiten