Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijd van den , Opbreng-a pcr Daarvan verkregen J Grond. 10 □ R. U. in

oogst. kaU.>s prijs ter pasar. _j | ;

November sawah 186 f 0.45

191 • 0.70

• tegal 160 ■ 0.40

196 • 0.80

Per bahoe komt men uit bovenstaande cijfers lot eene productie van 100 pikol's en f 52 waarde.

SEMANGKA.

De sëmangka vraagt een goed toebereiden grond, en wordt na het uitscheiden der regens gewoonlijk op tegai's verbouwd. De grond wordt vijf of zes keer, soms tot negen keer er voor beploegd en het zaad gewoonlijk tusschen djarak in uitgelegd, na twee dagen te zijn geweekt en met muskus, »dèdèste zijn iugewreven. Het is de eenige polowidjo, voor welke de Javaan het zaad niet neemt, waar hij het slechts krijgen kan. Voornamelijk kiest hij het van kleigrond, en daar weer, die veel kalk bevat, omdat de vrucht er een bijzonderen geur door verkrijgt. Men onderscheidt de *sémangka-gringsing", of »djinggomet witachtige, groole en lange vruchten, die, naarmate zij kleiner zijn, nog in 'badjoel", en »bedojo", worden ingedeeld, en de »sèniangka»papassan", of »gamong", met kleine, ronde vruchten en gestreepte schil.

Men heeft de volgende perioden van groei:

»temlekoe", de jonge plant is boven den grond; »loempangtwee blaadjes zijn ontloken ;

»tjëmanggagde loten schieten uil;

otemlolor", de loten zijn geschoten en buigen naar den grond;

»kembang pelik", de eerste bloemen, doch die gewoonlijk geene vruchten geven, zijn open;

Sluiten