Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijd van den „ . PriJs (,aarvan

J Grond. 10 □ R. R. nat .

°°«sX- in kattrs. Verkre«en-

i i i

September.

T e g a 1. z a n d.

100 f 1.70

120 ■ 1.70

65 • 1.80

77 ■ 1.00

64 . 0.75

60 • 1.25

82 • 1.20

60 • 1.15

56 • 1.00

74 ■ 1.10

De opbrengst nat is uit bovenstaande cijfers gemiddeld 36 pikol's per baboe. De indroging van gewas met weinig verwelkt blad is 25%; van rijp gewas met gele bladeren 20%, met verwelkte, gedeeltelijk verdroogde bladeren 15%.

De gemiddelde indroging op 20% stellende, komt men tot eene productie van 27 pikol's en f 58 waarde per bahoe. Daarvan een derde rekenende voor oogstloon, blijft voor den eigenaar van het veld 18 pikol's ter waarde van ruim f 58 over. Hierbij komt de opbrengst der bladeren, *rèndèng", die tegen 15 cent per mansvracht nog f 5 kan bedragen. De katjang-tjina komt in handen van opkoopers, die ze inslaan bij toemboe's, manden van 25 tot 50 katti's inhoud. De prijs van f 2 is die onmiddellijk bij den grooten oogst; thans, half Februari, biedt men te vergeefs f 4 per pikol.

Is de katjang-tjina bij voorkeur een gewas van tegal's en zand: de kadëlé vindt men grootendeels op sawah's en klei. Zooveel arbeid als gene vordert, zoo weinig vraagt dit gewas. • Het is een planterij voor luiaards", zei een tegal-bezitter, mogelijk naijverig op dat product, dat zoo goed als zonder arbeid en zorg zooveel winst afwierp, en dat hij op zijn

KADELE.

Sluiten