Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verliezen zij 75% van het gewicht, en leveren slechts 10% schoone zaden op. Dewijl de vruchten genoeg zichtbaar zijn, 0111 het gewas te kunnen beoordeelen, en men, ofschoon er drie keer wordt geplukt, met den verkoop der zaden toch wachten kan, tot alles droog is, rekent men tot proef telkens 10 □ R. R. voldoende.

Hier volgen eenige der verkregen uitkomsten:

Productie per prijs (er pasar

Tijd. Grond. lOdRijnl.R. behaald.

in kalti's.

i I

September tegal 9 f 0-22

, . 9 • 0.30

6 • 0.18

October • H

10 • 0.28

9 • 0.35

15 ■ 052 . 15 0.50

11 • 0.40

November • 10 • 0.36

16 • 0.42 18 ■ 0.56

savvah 30 ■ 0.63

22 • 0.48

16 * 0.33

De hoogste productie was 50 en 51 katti's, de minste 5 en 6 per 10 □ R. roeden. Die uitersten buiten rekening latende, is de gemiddelde opbrengst der djarak per baboe 5 pikol's zaden met f 17.50 waarde. De djarak-këpjar, tusschen ander gewas in, brengt per boom ruim een hall katli op, die op 1 R. in het vierkant geplaut, 5 pikol per baboe ter waarde van f 9 opleveren. De Inlander verkoopt het product bij dangngan's, die 5 tot 5 beroek inhouden, welke ^eer van 1lot 2,7katli zaad bevallen.

Sluiten