Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grond althans eenigen tijd rust te laten plant hij op de tegal vooraf een spoedig oogstbaar gewas, of laat die zelfs na den oogst van katjang-tanah en djarak gedurende den westmoesson onheplant, het uitgeputte veld telkens omkeerende als het gras en onkruid, »ivëko", zijn uitgeschoten, en dit eiken keer weer onderploegende. Hetgeen men voor geene andere cultuur doet; in klei de uitgedroogde kluiten met den koevoet klein slaan; wordt voor tabak gedaan. Als de regens uitscheiden, *oedan lemarèng", en de djati en sidogoeri bloeien, maakt men de zaadbedden gereed; bemest die soms met bladeren en anderen plantaardigen afval; wascht het zaad met aschwater, en strooit na de bezaaiing nog asch over het bed, om de mieren verwijderd te houden. Een efek van pisang-bladeren op ruwe staken dient ter afwering van den regen tot alles is uitgeschoten, »kêmlabang", waarna het pisang-blad door rijs en sidogoeri vervangen wordt, om licht en lucht binnen te laten, en de regenstralen, tot druppels gebroken, te doen neerkomen. Aan het zaad wordt te weinig zorg besteed. Zelden laat de planter eenige der grootste hoornen; tien per bahoe zouden genoeg zijn; tot zaadwinning staan, en gewoonlijk gebruikt hij daarvoor de in bloei geschoten loten »3oglèng", of de heesters, welke niet kapbaar zijn.

Toch heeft hij nog als soorten:

de 'tëmbakoe-lantjoer", met dunne stengels en lange, brcede, spits toeloopende, gebaarde, grove bladeren;

de »lëmbakoe-lcënnari", ineengedrongen planten met lange, breede, smal gebaarde, fijne bladeren;

de »tèmbakoe-nahmei hooge stengels en breede, gebaarde, grove bladen;

de »tëmbakoe-sompok-gading", met lange, smalle, ongebaarde, fijne bladeren aan korte, dunne stelen;

de vténibakoe-sompok-lëngo", met lange, weinig toegespitste, gebaarde, zeer fijne, glanzende bladen;

de »tembcikac-$ëmfioe". ineengedrongen planten met lange, breede, smal gebaarde, grove bladen met grove nerven;

de »lëmbakoc-tüi", met kleine, lange, smal gebaarde, grove, bladen aan lange stelen;

Sluiten