Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekorven bladen in lagen uit, »èlèr", op horden, »widig"; droogt-ze een paar dagen; plaatst ze een nacht in den dauw; haalt ze daarna binnen; vouwt de lagen tot pakjes van eenige duimen lang en breed, *tampang"; laat die drogen; bindt de pakjes tien aan tien aan elkander, en houdt die ten verkoop gereed.

Bij eene andere bewerkingswijze werden de uitgespreide lagen tot groote pakken bij elkander gebonden, na ze tusschen matten, eenige dagen na de droging, aan eene broeiing te hebben onderworpen.

Het vier maal plukken van 100 □R.R. kost k- middagen; het wegsnijden der raiddennerven en het kerven 6 dagen, en de overige werkzaamheden nog 4 dagen. De bereiding dus kost per bahoe aan plukken 5 dagen en aan anderen arbeid 50 dagen van 10 uren arbeid.

Herleid tot 10 □ Rijnl. roeden zijn eenige der genomen proeven van productie aldus:

Opbrengst per 10 □ R. R. aan priJS (ier tam.

Tijd. Plaats. —,— pang's 1 maand

tampang's. nadefabrikatie.

1 gekorven tabak.

October tegal 118 17 katti f 2.95

70 11 • 2.10

70 12 ■ 2.10

'"60 8 7, » ■ 1.80

60 10 » 1.80

52 9 • 1.30 170 121/, • - 3.00

November sawah 75 14 • • 2.41

53 13 • 2.00 53 11 » 1.90

• tegal 50 9 » » 1.30

45 67, » • 1.22

53 7 ■ 1.05

Met weglating der hoogste cijfers komt men tot een product van 5.5 pikol kerftabak ter waarde van f 75.

De eenheid is de tampang, die bij den verkoop bij honderd-

Sluiten