Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die halve hollen met de vlakke zijden aan elkander gebonden. De uitstekende einden van aren- of pisang-bladeren, die men voor het binden gebruikte, worden bevestigd aan een uitgepersten rietstok tot er 50 van die pakjes omheen staan, en zij te zamen veel gelijken op eene rist reusachiige uien. Twee halve bollen, *liran', vormen een *oentil"; tweeoentil's een *qèdêng", en 25 van die gédéng's, aan een stok bevestigd, een *amet", die gemiddeld 45 katti weegt, en eenigszins in het groot de eenheid van koop en verkoop vormt.

Wie geen tijd heeft om zijne suiker aldus te verpakken, kan hulp krijgen tegen een oentil, d. i. 4 of 5 cent waarde, per amët. Voor het doen van productieproeven is het geraden geen te kleine uitgestrektheden te nemen, waartegenover staat de moeite en overlast, welke men bij het nemen van eenigszins groóte uitgetrektheden den eigenaars aandoet, die zich tot eene proef van snijden, vermalen en verkoken willen leenen; 30 Q R. R. is naar onze ondervinding voldoende.

Herleid weer tot uitgestrektheden van 10 Q R. R., waren de uitkomsten:

Zwaartevan Zwaartevan „ ,

, , ■ , . . ., Zwaarte der , .

, het net over het uitare- .. Aantal

Tfld. (irond. . ° suiker in

10 □ R. R. perste sap ., amets.

in pikol's. in pikol's. 0 s'

September tegal 11.70 6.28 1.35 2*/5

13.08 8.07 1.90 3'/,

9.26 5.96 1.45 3'/.

7.74 5.55 1.10 21/,

19.08 — 2.34 5

12.60 6.47 1.40 2*/,

13.18 — 1.34 37,

14.50 — 1.63 3V,

15.48 7.42 1.58 3*/t

15.00 — 1.80 41/,

Uit bovenstaande cijfers komt men tot 658 pikol riet per baboe, waaruit 57 procent geperst en ruim 74 pikol bruine suiker, verdeeld over 175 auiët's, verkregen wordt. De

Sluiten