Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zand in klei

Per transport.... f 3.75 f 4.25

voren trekken 0.75 1.35

plantstekken (10 mansvrachten) — —

bedden maken en gaten slaan 6.— 6.—

planten en bewaken 3.— 3,—

omspitten (4 □ R. R. per uur) 3.75 3 75

oogsten 7.50 7.50

f 24.75 f 25.75

Opbrengst van 75 pikol's » 40.— » 40.—

Bëngkowang geeft met dezelfde kosten een product ter dubbele waarde.

3e. Katjang;

ploegen 3.— 4.25

eggen 0.75 —

larik 0.75 1.25

zaad 0.75 0.75

uitleggen van het zaad 0.60 0.50

knoppen afbreken, begieten, oogsten

/' 5.85 /' 6.75

Opbrengst 6 pikol's * 15.— » 15.

4®. Këtimoen:

ploegen 8.75

eggen 0.75

larik 0.75 1.25

zaad

uitleggen van het zaad 0.60 0.60

omwerken van den grond met ploeg en

spade 2.18 ^1^

f 10.— f 12.—

Opbrengst 85 pikol's * 23. » 23.

5e. Tèrong.

aanleg van een kweekbed

ploegen 4.2o

eggen 0.75

voren trekken 0.75 1.25

Transporteeren: /' 4.50 /' 5.50

Sluiten