Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zand in klei

Per transport. .. . f 5.50 f 5.50

plantgaten steken (djëuiblong) 2.10 2.10

overplanten 1.50 1.50

omwerken met ploeg en spade 2,15 2.15

omspitten 5.— 5.—

f 15.25 / 16.25

Obrengst 100 pikol's ... » 52.— » 52.—

6e. Kadëlé:

zaad (20 batti's) 1.— 1.—

bepoten (2 menschen 8 [] R. R. per uur. 5.75 5.75

oogsten '/5 van 9 pikol a f 5 per pikol. 5.40 5.40

7 10.15 7 10.15

Opbrengst 8 pikol's » 27.— » 27.—

7®. Djarak :

ploegen 5.75 8.—

eggen 0.75 —

voren trekken 0.75 1.25

zaad 0.25 0.25

uitleggen van het zaad 0 60 0.60

omspitten 5.— 5.—

J 13.1U / 15.1Ü

Oogst 5 pikol's a f 5.50, benevens f 10

aan daartusschen geplante këtimoen... » 27.50 • 27,50 8e. Tabak:

aanleg van kweekbed en zaad — —

4 keer ploegen . . 10.— 15.—

2 keer eggen 0.50 —

plantgaten steken (djëuiblong) 2.15 2.15

planten en dekken 1.50 1.50

2 keer omwerken 10.— 10-—

begieten .. pro memorie.

5 maal zuiveren van rupsen 3.75 5.75

wegnemen der knoppen 1.00 1.00

3 maal wegnemen der loten 5.00 5.00

plukken der bladeren 1.50 1.50

Transporteeren: / 53.40 / 57.ÖU

Sluiten