Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zand in klei

Per transport.... f 33.40 f 37.90

bereiding tot kerftabak 15. 15.

/' 48.40 /' 52.90

Opbrengst 5.5 pikol kerftabak » 75. » 75.

DROGE GEWASSEN OP TEGAL'S.

De droge gewassen op tegal's kosten per bahoe: le. Gogo:

plantklaar maken 12.50 16,

zaad 1-30 l-^0

poten, wieden, oogsten a 1/3 van den oogst. 16. 16.

kosten van bereiding 2.50 2.50

/ 32 30 / 35.80

Opbrengst 25 pikol's ... • 50. » 50.

2f'. Djagoeng:

plantklaar maken 12.50 16.—

zaad 0-^5 0.25

uitleggen van het zaad 0.60 0.60

omspitten 8. 5.

/' 18.55 f 21.85

Opbrengst 12000 vruchten in Maart » 40.— » 40.

5e. Cassave:

plantklaar maken 12.50 16.

plantgaten steken (djëmblong) 2.15 2.15

planten 1-50 !-50

twee keer omspitten 10- 10.

oogsten

/ 26.15 / 29.65

Opbrengst 175 pikol's » 80.— » 80.—

4e. Katjang:

plantklaar maken 12.50 16.

zaad 0.75 0.75

uitleggen van hel zaad 0.60 0.60

knoppen afbreken, oogsten enz

f 13.85 / 17.35

Opbrengst 6 pikol's zaden ter waarde van

Sluiten