Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zand in klei

Per transpor!.... f 49.50 / 55.

het tweede jaar:

2 keer beploegen 7-50 ^

omspitten

boeten

/ 67.— / 70.50

. ■„„„ » 33.50 » 35.25

dus per jaar

snijden van het riet a 1 Q R. R- per uur. 15.

vermalen van hel riet a 1 □ K. R. per uur. 15.—

verkoken van het sap a 3/s □ u- R Per UU1" 23-"~ 25>_

huur van molen, sapi's en pannen a 5 R. R.

. 30.— 50.— per dag

verdere bereiding der suiker, en atpakken tot amët's a 10 cents per amël op eene

productie van 175 amët's per bahoe.. 17.50 1^50

1 f 156.— /' 157.75

Opbrengst van 175 amët's » 260.— » 260.—

Verschillende toelichtingen ziju nog noodig. Laat ons daarbij tot vereenvoudiging het geringe verschil in productiekosten tusschen gewassen, verbouwd op zand en klei, door elkander slaan, en de onderdeden der guldens verwaarloozen.

De'gogo in het gebergte brengt per baboe f 50 op, waarvan / 44 aan kosten afgaan. Verbouwd op tegal's in hel laagland, zou bii gelijke opbrengst de zuivere winst f 16 zijn, terwijl onder geliike omstandigheden die van een sawah /' 12 zou wezen.

De tweede gewassen op sawah's brengen, opklimmend naar de waarde gerangschikt, in guldens per bahoe op:

bruto nelto

katjang kalianS !

djagoeng 20, djagoeng »

këtimoen 23, këtimoen -

kadëlé «, djarak ™

djarak 28, katéla

tèrong lèrong

katéla 40, kadëlé ^

tabak tabak ^

het tweede jaar:

2 keer beploegen •

omspitten

boeten

sniiaen van net nei « »u "• "■ »*—

Sluiten