Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in liet klein om, al naarmate der hoedanigheid, 15 tot 25 cents op den inkoopsprijs te winnen. Ongerekend de dagen arbeid, zou de verdienste minder zijn dan de onkosten voor brandstof, indien men deze niet door sprokkelen verkreeg, of het gesprokkelde weer waarde op de pasar's had.

Zooals met de fabrikatie van tempé, gaat hel met die van widjén- en katjang-olie; met hel bereiden van versnaperingen en dranken, die aan de wegen verkocht worden, en dergelijke bezigheden, welke het vrouwelijk deel van het gezin aanhoudend werk en zorg geven. Als in goedkoope tijden de groenten en toespijzen bijna zonder waarde zijn, weten de vrouwen der warmoezeniers die door verkoop in liet klein tegen goeden prijs van de hand te zetlen. Daartoe zijn zij getrouwe bezoeksters der pasars, soms tot uren in het lond. Wie onzer kwam haar niet tegen, als wij diep in den nacht soms langs 's heerenwegen reden ? Het is haar veel waard er vóór den dageraad te zijn om maar eene goede zitplaats te krijgen, en als de markten al leeg worden, ziel men haar nog met de rest van heur lombok, katjang, tèrong ofkatéla. die zij bij hoopjes en centsgewijze, 'tanningngan', hebben verkocht. De Javaan waardeert dan ook wel zijne nijvere vrouw, maar begrijpt baar niet in het streven om in de behoefte van het gezin te hulp te komen.

Wat zij in de omstreken der hoofdplaatsen altijd doet, ziel men haar ook in verder afgelegen streken verrichten, zoodra er schaarste is. Hoe dikwijls vroegen wij bijv. als de rijstschuur leeg stond en de leefioclit opgebruikt was:

• Zijt ge niet bang voor de toekomst, man.' Ik weet ge »heb niets meer, en waar moet ge voedsel vandaan halen Als wij dan met geen schaamtelooze te doen hadden,

klonk het antwoord dikwijls:

»Een beetje is er altijd, Heer! »sakëdik inggih anten, .Bëndoro»Maar legt eens uit, hoe krijgt ge het dan"? En het was niet om er zich van af te maken, dat hij niets anders zei dan: »Ik weet het niet, Heer, dat komt door de »bemoeienissen van mijn vrouw: »Üoeko dalem, Bëndoro, »sangktng akalhpoen tijang èstrv'.

Sluiten