Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij getrokken werdeu, als volstrekt waar beschouwen: die der verbouwingskosten moet men nemen, zonder de verwaarloozing van de boven genoemde werkzaamheden buiten rekening te laten,

Wij komen hierop terug, als wij aan het einde van dit onderzoek ons mogelijk zullen wagen aan een ontwerp tot regeling der landrente.

Toeloeng-Agoeng, Maart 1879.

Stbl. 1S78 N°. 11 ü.

Sluiten