Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al deze festijnen zijn voor de mannen; de vrouwen eten niet mede of de echtgenooten moesten iets thuis brengen, »berkatHare eenige feestmaaltijden zijn de »brokohan", als zij waken bij eene vrouw die bevallen is, of bij eene oude van dagen, die ziek ter neer ligt, en er dan verschillende soorten van gebak geofferd worden.

Aan kleeren heeft het huisgezin noodig, de man:

eens per jaar een hoofddoek f 1.00

eens per jaar een wit baadje » 0.40

eens per jaar een van beter en sterker stof .... » 0.75

eens per jaar een sarong » 1.50

eens per 2 jaar een, die hij bij bijzondere gelegenheden draagt a f 2.50 » 1.25

eens in de 3 jaar een buikband a ƒ 1 » 0.33

drie keer per jaar een broek a f 0.40 . » 1.20

de vrouw:

eens per jaar een sarong » 2.50

eens per jaar een baadje » 0.75

eens per jaar een slèndang » 1.50

eens per jaar een borstdoek » 1.50

de twee aankomende zoons:

eens in 4 maanden een broek a 20 cents » 1.20

eens in 6 maanden een baadje a 20 cents » 0.80

eens per jaar een sarong a 75 cents » 1.50

het meisje:

eens per half jaar een sarong a 75 cents » 1.50

eens per jaar een baadje a 40 cents » 0.40

Zijn er ouden van dagen: zij krijgen kleeren afkomstig

uit de pandjeshuizen, en die op de pasar's ten verkoop wordeu geboden. Daar voorzien zich ook de boeroeh's [*) en de uiënoempang's. De echte landbouwer heeft er op tegen van die kleeren te dragen; zijne vrouw koopt ze hem dan ook gewoonlijk nieuw. Het minst verslijt hij aan baadjes. Hij heeft het weinig aan bij het werk of thuis, en draagt het s avonds als hij zich gebaad heeft, als hij 's nachts de ronde doet, en als hij over dag uitgaat. In wakendeu toestand legt (') Zie lierste gedeelte, bi. 37.

Sluiten