Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joop >|üa\z ud jaSem •>jn]8S

'At 110 JA J0|) >| 11 j' 101J JOpUO •pioS )99A

'UtpJOW 9\ u9|olso(l uio SUBTJ

•siuq ui seeq

'U.U ipU}>J |89a '084 UUU }|f!J

•>|n|oS

veel ziektft.

ouders te onderhouden, rijk aan kinderen. een slechte naam_zondex schuld.

dikHUlsJicstolcD.

hulp door den arbeid der kinderen.

sterk.

zander - kinderen; kans van bestolen te worden. armoede.

a s v

verstandig.

. tevreden.

zonder kinderen.

ziekte der kinderen; kan.-van diefstal.

! kans om mooie vrouwen te krygeu.

rijk aan kinderen.

veel voordeel. 1 tevredenheid.

verdriet.

kans van dielsial. energie.

i vechtzick.

grootmoedig.

kans om bestolen te worden.

gebrekkig.

rijk aan bedienden.

veel geld.

krachtig van lichaam, sterven door een ongeluk

Merkwaardig is hel groote aantal plekken, waar de erfbewoner zijnen ingang niet plaatsen mag, uit vrees van bestolen te worden, en daar de Karang Songo mogelijk al van eeuwen dagteekent, blijkt er uit dat onveiligheid van goederen reeds van oudsher bestond. De bovenstaande figuur geeft de verklaring tevens van een algemeen verschijnsel. De Javaan maakt nooit de opening van zijn erl in het midden daarvan. Diefstal of verdriet en andere rampen zouden immers daarvan het gevolg wezen Ook ziet men er uit verklaard, behalve nog door de voorafgaande berekening, waarom, met zeldzame uitzondering, het erf altijd vier zijden heeft.

Het zou te ver voeren, om met den Inlander de plaats en de soort van de woningen vast te stellen. Daartoe dan slechts eenige aanteekcningen.

Voor het opzetten van het huis gebruikt men voor de

Sluiten