Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levensonderhoud na te laten: van de andere vrouw, wier echtgenoot voor langen tijd werd verbannen; van de overblijvende echtgenoot, wij vonden dit geval vier keer, die voor den overledene, man of vrouw, een sëlamëttan gaf en de kosten der begrafenis uil de opbrengst betaalde.

Eindelijk verkoopt en verhuist nien indien door erfenis een erf elders verkregeu wordt, waar meer gehechtheid voor bestaat. Dit vooral indien de ouders er vroeger woonden. Een bezitter ergens besloot door het aanhoudend dringen zijner vrouw te verhuizen, mits een broeder het erf, dat hij van zijn vader had, wilde koopen of bewonen. Een ander verkocht om het erf te gaan bewonen, hetgeen de overleden broeder occupeerde, en dat deze van de ouders had gekregen. Een derde kocht het erf van den zwager, dat deze van de ouders had, om het niet in andere handen te zien overgaan. Een vierde kreeg bij schenking van den schoonvader diens erf, maar de zoons verzetten zich na den dood des vaders daartegen, tengevolge waarvan de vrouw, die niet het ouderlyke erf wilde verlaten, en bang was voor hare broeders, haren echtgenoot overreedde een nog beter erf te koopen en hen daarmede tevreden te stellen. Men blijft bij verkoop toch in de desa wonen, als de bezitter te oud wordt, en bij de kinderen gaat inwonen, na het erf te hebben verkocht; als men er twee heeft en een daarvan om verschillende redenen van de hand wil doen: als men een gedeelte van zijn erf verkoopt, hetzij om eigen schulden, hetzij om die van den vader te bel alen, hetzij om er een jonger broeder een eigen erf voor te bezorgen.

Het koopen geschiedde meestal, omdat men nog geen erf bezat, en liever op zich zeiven woont dan bij de ouders. De jonge vrouw is niet zeldzaam er toe de aanleiding, omdat zij niet met de schoonmoeder overweg kan; terwijl deze weer niet toegeeft, maar zelve erfbezitster, op hare rechten in huis staat. Van onaangenaamheden met schoonmoeders, die zonder bezitting bij de kinderen kwamen inwonen, werd niet vernomen. Een ander koopt wegens de liggin?; zoo. die een waroeng wil oprichten aan den grooten weg of bij

Sluiten