Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij daar hel grootst zijn. Deze draait uien af, en laat die vallen, waarna zorgvuldig ter voortkweeking slechts die vruchten genomen worden, welke met de kelk. *kèljèr", naar den moederboom toe gekeerd liggen. De Javaan toch gelooft vast, dat zulke vruchten klappers geven van dezelfde soort, terwijl uil die zoo niet liggen, hoornen groeien met verbasterde vruchten, »malih".

Nooit mag de bibil onder dak komen, en planten durft men niet voor de dieven, ook omdat er geene vrouwen of kinderen aan mogen raken. Daarvan de gewoonte om haar ter uitholling op de nokken der huizen te plaatsen, heigeen de gewestelijke regelingen tot den aanplant ten goede komt door de gemakkelijke controle op het gelal, dal per familie is opgelegd. Na drie maanden is de kiem door hel kiemdeksel. 'Ijanghok", gedrongen; ua zes maanden reeds een voethoog en er uitziende als de puntige slok, *seloembaC', waarmede men de vrucht van schil en vezels ontdoet en van waar die periode »semloembat", heet. De volgende periode, die der ontluiking van de eerste bladeren, heet mjëbrètli", waarna de tijd "semoeroe", als de vinbladeren zich beginnen af te scheiden en kunnen dienen tot lepels, 'soeroe". Deze ontwikkeling heeft de jonge plant op negen lot twaalf maanden leeftijd, en maakt zij haar daardoor geschikt in den grond te komen, leder zorgt zooveel mogelijk voor eigen bibil, want te veel waarde hecht men aan de wijze van plukken en ter ontkieming leggen, om zulks aan anderen toe le vertrouwen. En koopt men haar al eens: dan bij geene anderen dan familieleden en goede kennissen, die per sluk daarvoor 15 tot 2o cent doen betalen. Het planten gaat met veel plechtigheid. Gebaad en soms in zijne beste kleeren, doet de Javaan de uitgeschoten vrucht in eene mand, waarin hij vezels van den arèn-palui, »doelt", legde en eene padi-aar, om zoo den toekomstigen boom talrijke vruchten te wenschen en neemt die op den rechter schouder, als hij met de linkerhand wil planten, en andersom, indien hij de rechter wil gebruiken. Hij plant de vrucht zoo, dat de helling van den stam later van hel huis algekeerd komt le staan, en hij doet het hurkende

Sluiten