Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de opkoopers in de desa's, dan betalen zij gemiddeld per nool een halven cent minder.

De klapa gading en poejoeh houden weinig olie, hebben de halve waarde, en komen zelden ter pasar: wie ze planten, gebruiken die zeiven, hetzij voor trouw- en tingkëb-feesten, hetzij in eenigen vorm rijp of onrijp als toespijs bereid. In alle geval kan men de opbrengst van eiken dragenden klapper zoowel de dalem als de gèndjah, die het dubbel aantal vruchten hebben, stellen op f 2.50 per jaar. De vrucht komt ter markt altijd ontdaan van de schillen, .kasloembat", maar met het water gevuld, daar zij anders te spoedig zou bederven. Het ontledigen geschiedt alleen tot verlichting van het vervoer en als men de klappers dadelijk tot de oliefahrikatie kan gebruiken. Als bijzonderheid dient vermeld dal de klappers wel eens verhuurd of verpand worden, doch voor zoo weinig (het verhuren geschiedt tegen 50 cents per jaar) dat slechts wie dadelijk geld noodig hebben, daartoe overgaan.

BAMBOE.

Het verst van de woning, op de plaatsen, waar men niet dagelijks komt, en gewoonlijk aan de grenzen van het erf, groeit de hamhoe. Men telt een twaalftal verscheidenheden.' De voornaamste soort, het meest gebruikt en door ieder gekweekt, is de bamboe apoes. In ieder dak, in ieder mandenwerk, hij elk bindsel, waar het op sterkte aankomt, wordt hij aangetroffen. Hij is de eenige van alle bamboe's, waarvan sterk touw kan worden vervaardigd, en dankt die eigenschap, behalve aan de taaiheid der vezels, aan de fijnere verdeeling der kristallen, die de opperhuid bedekken en met elke buiging daarvan meegaan, terwijl zij, met vlokken en platen tegelijk] bij het buigen van andere hamboe-soorten afvallen. De'ham hoe li djawa, forscher en langer van geleding, is door het missen der bovengenoemde eigenschap veel minder waardig. Zeer bros zijn de schoone rampal met de blauwachtige groene kleur, en de djabal met zijne dunnere bladeren, maar met de min of meer kromme geledingen; zij vinden voor paggër's

Sluiten