Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kapt evenwel niet voor de stoel eenige jaren ouder is, daar die anders niet gevuld zou raken, »«grampo". De apoes bijv. geeft het tweede en derde jaar maar 1 of 2. het vierde jaar 2 tot 4, het vijfde jaar 3 tot 5 uitspruitsels, en zoo voort, afhankelijk meestal van de volwassen stengels welke de stoel telt. Op vette gronden kapt men van den ori het zevende en den apoes het vijfde; op magere gronden van ori soms het twaalfde jaar en van apoes pas het achtste; terwijl men van de andere soorten reeds een paar jaar vroeger beginnen kan. Tot bevordering der vorming van knoppen trekt men de stengels wel eens naar beueden, en bindt de toppen vast. Het onderhoud van den bamboe geschiedt door de onderste takjes, »pangpèl", af te kappen, en de droge blaren te verbranden, hetgeen niet te dicht bij den stoel moet gebeuren, om het uitschieten der knoppen niet te belemmeren. De leeftijd van een stoel is tusschen de 15 en 20 jaar, doch als er een stoel sterft is er een andere weer elders gegroeid, zegt de Javaan. Bamboe, meent hij, is er altijd. Een aardig spreekwoord trouwens beslaat er voor: »lebar pring bosok beling»als de bamboe op is, verrotten »de glasscherven", heet het, om aan te geven het Hollandsche: »als de hemel valt, zijn we allemaal dood".

Goed gevulde bamboe-stoelen voeren dikwijls tot een der bewijzen van welgesteldheid in de desa. Hoe langer men den stoel onaangeroerd laat, hoeveel meer kapbare stengels er zijn, en wie wegkapt naarmate der behoefte of telkens als hij geld uoodig heeft, vernielt hen ten langen laatste. Deknoppen schieten slecht uit, en dan nog staan de jonge stengels ten nadeele van den rechten groei aan den wind blootgesteld. Om de meest waardige soorten, den ori en den apoes te nemen: wij telden in

22 mooie stoelen ori 700 kapbare en 300 jongere stengels.

36 middelmatige ■ » 600 • • 200 42 slechte • 200 • • 150

Dus:

per mooien stoel 35 kapbare en 15 jongere stengels.

• middelmatigen » 20 » > 6 »

• slechte > 5 • » 4

Sluiten