Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiental palen van eene fabriek of onderneming, of van eene pasar, en dus voor de gelieele Afdeeling met uitzondering van liet hoogere deel van den Wilis en van de bewoonde streken van het Zuidergebergte, is gelijk, en moet gesteld worden op f 4 per 100 bamboe apoes en op /' 8 per 100 bamboe ori. Op den Wilis en op het Zuidergebergte heeft men den bamboe voor het weghalen, en omdat die daar ook slechts tot eigen gebruik dient en wegens gebrek aan afvoermiddelen niet te verhandelen is laten wij de waarde buiten berekening. Hoe dichter bij een der middelpunten vau bevolking, hoe meelde prijs stijgt, tot de bamboe ter hoofdplaats Toeloeng-Agoeng 50 tot 100 procent meer waard is. Gemiddeld dus in de desa zou de ori opbrengen 50 cent en de apoes, de meest voorkomende soort, 40 cent per jaar en per stoel. Als men nu nagaat de groote plaats, die de bamboe inneemt; de eigenaardigheid dat er onder niets groeit; dat bouwgrond voor beplanting bijna ongeschikt wordt tot zoover als de bamboe, die den akker omzoomt, hoog is, en dat hij buitendien de schuilplaats is der eekhoorns, de grootste vijanden der klapperbooineu, dan kan men begrijpen dat de Inlander een zijner nuttigste gewassen het liefst buiten zijn erf, en als dat niet kan, slechts aan de grenzen er vau laat groeien.

PISANG.

De Javaan rekent den pisang gewoonlijk tot de polowidjo. Overal groeit hij, en het is het eerste gewas, dat na de ompaggering wordt geplant. iMen kent in de Afdeeling 'n vijftig soorten, door de kleur en den vorm der vruchten en der schijnstammen, soms ook door de eigenschappen, van elkander onderscheiden. Voor de meeste is een afzonderlijk gebruik, hetzij tot voedsel, tot offerande, tot een industrieel doel, tot geneesmiddel, tot het bereiden van sommige lekkernijen. De / pisang radja' en hare verschillende ondersoorten worden als de edelste beschouwd. Zij ontbreken bij geene feestelijke gelegenheid en bij geen offermaaltijd. Bij de Europeanen en Chineezen zijn de pisang soesoe eu-na^s''wel bekend, maar bij

Sluiten